Termine

22.09.18 Nachkontrolle Salzburg

25.09.18 Therapiebegleithundeprüfung Salzburg

29.09.18 Modul I Theorie

 

02.10.18 Praxis Modul I Salzburg

03.10.18 Praxis Modul I Oberösterreich

09.10.18 Beginn Modul II Salzburg

10.10.18 Beginn Modul II Oberösterreich

20.10.18 Nachkontrolle Oberösterreich

 

01.11.-03.11.18 Modul III St. Georgen

 

26./27.01.19 Theoriemodul

 

14.02.-16.02.19 Modul III Salzburg

21.02.-23.02.19 Modul III OÖ

 

07.04.19 Modul I

09.04.19 Praxisteil Modul I Salzburg

10.04.19 Praxisteil Modul I OÖ

18.04.-20.04.19 Modul III St. Georgen

23.04.19 Beginn Modul II Salzburg

24.04.19 Beginn Modul II OÖ

 

29./30.06.19 Theoriemodul